Powiat pleszewski

Prawo wyboru komornika

Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych od dnia 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego (apelacja łódzka) z wyłączeniem spraw:

  • o egzekucje z nieruchomości
  • wydanie nieruchomości
  • o opróżnienie pomieszczeń
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Kody właściwości sądu apelacyjnego w Łodzi

Komornik Paweł Osuch wskazuje poniżej wykaz miejscowości znajdujących się w rewirze Komornika, a więc w obszarze w którym Komornik uprawniony jest do prowadzenia egzekucji z nieruchomości:

Gmina Pleszew

Baranówek, Borucin, Bógwidze, Bronów, Brzezie, Chorzew, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Janków, Korzkwy, Kowalew, Kuczków, Lenartowice, Lubomierz, Ludwina, Marszew, Nowa Wieś, Pacanowice, Piekarzew, Prokopów, Rokutów, Sowina, Sowina Błotna, Suchorzew, Taczanów Drugi, Taczanów Pierwszy, Zawady, Zawidowice, Zielona Łąka, Pleszew

Gmina Dobrzyca

Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Galew, Gustawów, Izbiczno, Karmin, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Lutynia, Ruda, Nowy Karmin, Sośnica, Strzyżew, Trzebin

Gmina Chocz

Brudzewek, Chocz, Józefów, Kuźnia, Kwileń, Niniew, Nowolipsk, Nowy Olesiec, Stary Olesiec, Piła, Stara Kaźmierka

Gmina Czermin

Broniszewice, Żale, Czermin, Pieruchy, Pieruszyce, Wieczyn, Żbiki, Skrzypnia, Mamoty, Strzydzew, Łęg, Psienie Ostrów, Grab

Gmina Gizałki

Białobłoty, Czołnochów, Nowa Wieś, Dziewin Duży, Gizałki, Leszczyca, Obory-Kolonia, Orlina Duża, Orlina Mała, Ostrowska Kolonia, Ruda Wieczyńska, Obory, Szymanowice, Świerczyna, Tomice, Toporów, Wierzchy, Wronów

Gmina Gołuchów

Borczysko, Czechel, Czerminek, Gołuchów, Jedlec, Kajew, Karsy, Kościelna Wieś, Krzywosądów, Kucharki, Kuchary, Macew, Szkudła, Tursko, Bielawy, Bogusław-Bogusławice, Pleszówka, Wszołów, Cieśle