Kancelaria Komornicza informuje, iż obwieszczenia o licytacjach komornik sądowy publikuje wyłącznie na administrowanej przez Krajową Radę Komorniczą oficjalnej stronie znajdującej się pod adresem: http://www.licytacje.komornik.pl/, fakultatywnie na oficjalnej stronie komornika https://www.pleszew-komornik.pl.

Obwieszczenia o licytacji ruchomości, ogłasza się publicznie m.in. w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji.
Ponadto obwieszczenia o licytacji nieruchomości ogłasza się  również w lokalu organu gminy oraz w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.
( art. 867§1[1], 955§1 kpc.)